ReadyPlanet.com
dot dot
bulletความหมาย India I & D
bulletปรัชญาอินเดีย
bulletยุคพุทธศาสนาถึงปัจจุบัน
bulletพราหมณ์-ฮินดูในไทย
bulletเศรษฐกิจอินเดีย
bulletคีตศิลป์
bulletจิตรกรรมอินเดีย
bulletปฎิมากรรมอินเดีย
bulletมหากาพย์มหาภารตะ
bulletมหากาพย์ มหารามายณะ
bulletภควัทคีตา
bulletภาษาฮินดี (Hindi)
bulletภาษาอูรดู (Urdu)
bulletภาษาเบงกาลี (Bengali)
bulletภาษาปัญจาบี (Punjabi)
bulletภาษาสันสกฤต
bulletภาษาทมิฬ (Tamil)
bulletเรียนภาษาฮินดี
bulletBihar
bulletChhattisgarh
bulletOrissa
bulletSikkim
bulletWest-Bangal
bulletArunachal Pradesh
bulletAssam
bulletManipur
bulletMeghalaya
bulletMizoram
bulletNagaland
bulletTripura
bulletมหาเทพฮินดู
bulletแนะนำร้านอาหารอินเดีย
bulletแต่งกายชาย
bulletดาราอินเดีย
bulletสมุนไพร
bulletเครื่องสำอางค์อินเดีย


พระแม่โพสพ article

      พระแม่โพสพ คือ พระแม่แห่งพืชพันธุ์ธัญหาร ซึ่งมีความเชื่อมาจากศาสนาฮินดู โดยทางฮินดูเชื่อว่า พระแม่โพสพเป็นร่างอวตารของพระลักษมี เพราะพระลักษมีทรงเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย และความเชื่อของเทพผู้ปกป้องรักษาพืชพันธุ์ธัญหารจึงเป็นที่เคารพบูชากันในชนชั้นที่ประกอบอาชีพชาวนา ซึ่งเชื่อว่าพระแม่จะประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรของตน
 
        ด้วยอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า พระแม่โพสพนั้นมาจากคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจากชมพูทวีปว่า เป็นปางหนึ่งของพระแม่ลักษมี คือ พระธัญญลักษมี มีเรื่องเล่าอยู่ว่า มีเมืองหนึ่งที่เ้คยอุดมสมบูรณ์แต่กลับแห้งแล้่ง พื้นดินที่เคยสามารถปลูกข้าวปลูกผักได้ ก็แห้งจนไม่สามารถจะหว่านเมล็ดลงแล้วให้งอกงามไ้ด้ เมืองนี้จึงตกยุคข้าวยากหมากแพง บรรดาชนชั้นแพศย์ที่ทำงานอาชีพเกษตรกรรมจึงทำการสวดวิงวอนพระนารายณ์ให้ประทานความอุดมสมบูรณ์คืนสู่บ้านเมืองอีกครั้ง ซึ่งในช่วงนั้นพระนารายณ์ทรงบรรทม พระองค์จึงไม่ทรงได้ยินเสียงวิงวอน มีเพียงพระแม่ลักษมีผู้เดียวที่ได้ยิน คิดจะปลุกก็เกรงพระนารายณ์ซึ่งกำลังบรรทมสบายพระแม่จึงทรงลงมาช่วยเสียเอง โดยอวตารเป็น พระธัญญลักษมี โดยเนรมิตน้ำในสังข์ให้หลั่งเป็นสายฝนตกลงท้องไร่ท้องนา จนความอุดมสมบูรณ์กลับมายังเมืองนี้อีกครั้ง พอพระนารายณ์ทรงตื่นจากบรรทมทราบว่าพระลัีกษมีชายามีความเมตตาช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ผู้ตกทุกข์จึงประทานพรแด่พระแม่ และยกให้นกฮูกหรือนกเค้าแมวเป็นสัตว์ประจำองค์ของปางพระธัญญลักษมีหรือพระแม่โพสพต่อจากนั้นเป็นมา...
 

       คติอินเดียก็คือ พระแม่โพสพ เทวีแห่งพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ซึ่งคติอินเดีย นั้นเป็นอวตารของพระแม่ลักษมี ในคติลักษมีแปดปางที่ชื่อ ปางธัญญลักษมี มีเทวลักษณะ 4–6 พระกร ขึ้นกับจิตรกรจะวาดออกมา โดยพระหัตถ์ทั้งสองด้านจะทรงรวงข้าวและธัญพืช

       ส่วนแม่โพสพของไทยเรานั้น สันนิษฐานมาจากสองคติ คือ ทางหนึ่งมาจาก ธัญญลักษมี ที่กล่าวมา (ดังรูปด้านขวามือ มีปางหนึ่งชื่อ DHANYA LAKSHMI องค์ที่ทรงอาภรณ์สีเขียว) อีกทางหนึ่งว่า เป็นการแบ่งภาคจากพระพรหม มาเป็นเทพเจ้าแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยการแบ่งภาคนี้หากเป็นเทพบุรุษ ก็เรียกว่า พระไพรศรพณ์ เป็นเทพบุตรรูปงามถือพระขรรค์ ทรงหงส์เป็นสัตว์เทพพาหนะ ส่วน ภาคเทวนารี เป็น พระแม่โพสพ ซึ่งจะเป็นรูปนางงามถือรวงข้าวซึ่งคติอย่างหลังก็น่า จะมาจาก ธัญญลักษมี ของอินเดียเหมือนกัน เพราะตอนที่พระแม่ลักษมีผุดขึ้นตอนกวนเกษียรสมุทร มีพระพรหมเสด็จมารับเป็นเทพผู้ใหญ่ของพระแม่ลักษมี เพื่อเลือกคู่ ซึ่งก็มีการนำเอาพระพรหมมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน
 
มหาเทพฮินดู

ความเป็นมาแห่งมหาเทพ article
พระตรีมูรติ article
พระพรหม article
พระวิษณุ (พระนารายณ์) article
พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายล้าง article
พระกฤษณะ article
พระแม่สรัสวดี article
พระแม่ลักษมี article
พระแม่อุมาเทวี article
พระแม่ทุรคา article
พระแม่กาลี article
พระขันทกุมาร article
พระพิฆเนศ article
พระราม article
พระหนุมาน มหาเทพผู้ทรงความซื่อสัตย์ article
พระอินทร์ ราชาผู้ครองสวรรค์ article
พระอัคนี เทพเจ้าแห่งไฟ article
พญาครุฑ สัตว์เทพ พาหนะแห่งมหาเทพวิษณุ article
พญานาค เทพบัลลังก์ของพระวิษณุ article
พระแม่คงคา article
พระแม่ธรณี article
พระวิศวกรรม article
พระอาทิตย์ (พระสุริยะ) articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.